Tag Archives: Giải phóng Miền Nam

Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước

Giải phóng Miền Nam
[Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023)] “Đại thắng Mùa xuân năm 1975 đã và sẽ mãi mãi là trang sử vàng chói lọi, nguồn cổ vũ to lớn cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam ta tiến tới thực hiện thắng lợi […]
/* Loading form */